Om vidsels Bygdeförening

Med våran Historia och framtida Mål gör vi tillsammans Vidsel till något större och trivsammare!

Styrelsen

Ordförande Marina Holmström

Kassör Evelina Rohdin

Sekreterare Jenny Lundqvist

Ledamot Lars Löfwenberg

Ledamot Börje Andersson

Ledamot Franziska Möller

Ledamot Fredrik Grönlund

Suppleant Aron Pettersson

Suppleant Eina Lundberg

Suppleant Benny Dahlberg

Historia

”Vidsels Bygdeförening bildades 18 maj 1981 på initiativ  av Kom-Vux-elever i Vidsel

Syftet med föreningen skulle vara att genom aktiva insatser värna om den egna bygdens bevarande och positiva utveckling.

Bl a genom intensivt arbete från föreningens sida togs kommunens beslutet om rivning av ”gamla gympan” tillbaka och Vidsel fick efter renovering och ombyggnad ett ”Folkets Hus” sedemera officiellt döpt till Vidsels Kulturhus

Kulturhuset har utnyttjas flitigt till möten, teater, dans, musikcaféer, årsfester, bröllop, fester av olika slag 50-60-70-80-årskalas mm.Det har även hyrts ut till försäljare av skor kläder mm.

Skolan har även nyttjat lokalerna under dagtid för olika aktiviteter

Lokalerna med kök och musikanläggning har hyrts ut av Vidsels Bygdeförening, som också tillsett lokaliteter och utrustning. Föreningens medlemmar har också genom sin medlemsavgift bidragit till Kulturhusets ekonomi. Flera större investeringar har därigenom kunnat göras, främst då i köket med bl a restaurangdiskmaskin, kylskåp, frysbox mikrovågsugn, värmeskåp och värmhållningsplatta. Även köpt in ett flertal bord eftersom gamla har gått sönder och kompletterat med 150 nya stolar, senare år även projektorer för att kunna visa film.

Vidsels Bygdeförening har genom åren arrangerat ett stort antal tillställningar i Vidsel. Midsommarfester, valborgsmässofirande, musikkaféer, teater, julgransplundringar för att nu nämna några arrangemang.”

 

Nytt för i år 2021 är att föreningen kommer att flytta sin verksamhet från Kulturhuset till en annan lokal som skall rustas upp i det s k NO-huset.

Lite mer historia

”Torgdagen i Vidsel startades1982 från början i samarbete med föreningen och de många affärer som fanns då, dagen fastställdes till lördagen före ”Storforsens dag” som var 1 vecka före Midsommar. Butikerna har minskat men Torgdagen lever vidare med nya aktiviteter, försäljning kring torget, mat o fika, våfflor, underhållning mm och ses som något av tradition vid det här laget efter snart 40 år.”

 

Mål

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Besök gärna våran Facebooksida