Bygdeföreningen

En förening som verkar för byn och dess invånare

Vidsels Bygdeförening

Vidsels Bygdeförening bildades 1981 och har som syfte att genom aktiva insatser värna om den egna bygdens fortlevnad och positiva utveckling. Föreningen anordnar många olika event och aktiviteter i Vidsel både för byns invånare och andra besökare.

Vill du läsa mer om Vidsels Bygdeförening, kommande event eller hur du kan boka föreningens lokaler, besök Bygdeföreningen på Facebook eller hemsidan.