Vidsels aktivitetshus

Vidsels Aktivitetshus Ekonomiska Förening

Den ekonomiska föreningen äger och förvaltar Aktivitetshuset i Vidsel till gagn för ortens innevånare, föreningar och företag. Syftet med föreningen är att skapa en mötesplats där alla kan samlas för olika aktiviteter under ett och samma tak.

Vill du läsa mer om föreningen och arbetet som pågår i Aktivitetshuset, besök hemsidan.