Föreningar

Många olika föreningar till många olika intressen

Vidsels Bygdeförening

En aktiv förening med flera eldsjälar som verkar för byns trivsel! Vi anordnar en torgdag varje år samt olika aktiviteter året runt. Varmt välkomna!

VIK

Vidsels Idrottsklubb är en förening som anordnar gymnastik, fotbollssporter för barn samt drar upp skidspår under vintern. Vi hjälper även till att anordna den populära skidtävlingen Andörjan.

Storforsens Sportfiskeklubb har varit verksam sedan 1989. Klubben förvaltar fyra sjöar, där ädelfisk årligen inplanteras.
Klubben har, i samarbete med Sveaskog, älvssträckan mellan Benbryteforsen och Storforsen i Piteälven.

Bredsels bygdeförening

Vidsels skoterklubb